ΑΓΩΝΕΣ

Για το 2017 οι αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης του Ν.Α.Σ. είναι οι εξής:

  • ΛΑΓΟΥΣΕΣ ΦΛΕΒΕΣ

  • ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για το 2017 οι αγώνες τριγώνου του Ν.Α.Σ. είναι οι εξής:

  • ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΔΗΛΑΒΕΡΗ

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ LASER 4.7

Comments are closed