ΣΧΟΛΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Το αγωνιστικό τμήμα του Ν.Α.Σ. αποτελείται από τμήματα των 4 έως 6 αποφοίτων των Σχολών Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης που επανδρώνουν το σκάφος Ventus του Ομίλου.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την συμμετοχή των μαθητών σε τέσσερις τουλάχιστον αγώνες του επισήμου πρωταθλήματος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τέσσερα ταξίδια-προπονήσεις  στα οποία οι μαθητές εναλλάσσονται στις θέσεις ενός αγωνιστικού πληρώματος. Πέραν της πρακτικής εκπαίδευσης διεξάγονται 32 ώρες  θεωρητικών μαθημάτων με έμφαση, στην αεροδυναμική και στη ρύθμιση των πανιών, στους αγωνιστικούς χειρισμούς και την τακτική των αγώνων στην ανοικτή θάλασσα και τον ελεγχόμενο στίβο.

Η εναλλαγή προπονήσεων, αγώνων και εξειδικευμένων αντικειμένων με στόχο την ασφάλεια την ταχύτητα και τον καθορισμό των ορίων του σκάφους, έχουν σαν σκοπό να καταστήσουν τους μαθητές του αγωνιστικού τμήματος του Ν.Α.Σ. ικανούς να συμμετάσχουν ως πλήρωμα στα πιο ανταγωνιστικά σκάφη του στόλου.

Comments are closed