ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΚΑΙ TIME LIMITS

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες πλου του αγώνα μας «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017» καθώς και τα TIME LIMITS.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΝΙΚΟΛΑΟΥ_2017

AGNIKOLAOU2017_TL_CLUB

AGNIKOLAOU2017_TL_INTA

AGNIKOLAOU2017_TL_NS

Comments are closed